Książka, która pozytywnie rzutuje na losy ucznia

Bogate słownictwo i mnogość tematów do rozmowy. Oto jedne z ważniejszych zalet regularnego czytania. Wiedzą o tym zapewne nauczyciele, wybierający książki na nagrody dla szkół. Zdają się dostrzegać to także osoby niezwiązane na co dzień z systemem edukacji, co potwierdzają statystyki dotyczące czytelnictwa. Choć pozostawiają sporo do życzenia, to jednak wciąż udowadniają, że pewna część społeczeństwa docenia dobrą lekturę. Pozytywny wpływ czytania na życie i losy jednostki potwierdzają także coraz liczniejsze badania. Na ich podstawie można wysnuć wniosek, że czytający są ludźmi bardziej elokwentnymi oraz pewniejszymi swojej wartości. Lepiej radzą sobie w różnych sferach życia.

Zdolności komunikacyjne

Formułowanie zrozumiałych komunikatów i umiejętność odbierania informacji zwrotnych. Oto w czym osoba regularnie czytająca jest lepsza od człowieka stroniącego od lektury. Bogate słownictwo pomaga odnaleźć się w świecie, przekładając się przy okazji na większe poważanie ze strony otoczenia. Nie ulega wątpliwości, że osoby oczytane są bardziej poważane i uważniej słuchane.

Tematów do rozmów na spotkaniach towarzyskich im nie zabraknie. Jednocześnie szybko potrafią przetworzyć otrzymane informacje, dzięki czemu mają realne szanse pokonania konkurencji na rynku pracy czy też zrobienia lepszego wrażenia na przełożonych. Jedna otrzymana w dzieciństwie nagroda książkowa takiego sukcesu zapewne nie zbuduje. Mimo to warto wręczać dzieciom właśnie takie dowody uznania za ich trud. Nigdy bowiem nie wiadomo, która lektura zachęci do sięgnięcia po kolejne tytuły. W życiu chodzi natomiast o to, by czytać jak najwięcej.